Garantija un atgriešana

Uz visiem produktiem attiecas ražotāja garantijas periodi.

ES valstīs ir spēkā direktīva 1999/44/EK, kas paredz vismaz 24 mēnešu garantijas laiku.
Nododot preci garantijas remontam, līdzi jābūt pirkuma dokumentam vai aizpildītai garantijas talonai.
Ja prece ir bojāta pirms noteiktā garantijas termiņa beigām, garantijas remonts tiek veikts bez maksas.


Garantijas saistības neattiecas:

 • bojātiem gaismas avotiem;
 • prece netiek lietota atbilstoši tai paredzētajam mērķim (komerciāliem, ražošanas nolūkiem vai neievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās prasības);
 • ir veikts pašremonts, ir bojātas plombas, ir pazīmes, ka prece ir bojāta utt.;
 • produkta korpusam vai citām daļām ir mehāniski bojājumi;
 • prece bijusi nepareizi pieslēgta strāvas avotam vai bojāta pārmērīgi augstu elektroapgādes sprieguma impulsu dēļ, veicot elektroinstalācijas darbus apakšstacijās, sadales objektos u.c.;
 • prece ir bojāta zibens, uguns, ūdens vai citu elementu, agresīvu vielu, šķidrumu utt.;
 • izstrādājumu stiprinājumiem, piederumiem, daļām un vienībām ar ierobežotu kalpošanas laiku.

 

Iepakojums

Visiem klientiem ieteicams saglabāt oriģinālo preces iepakojumu gadījumam, ja nepieciešams garantijas serviss – tā ir dažu ražotāju prasība. No preces un iepakojuma nevar izņemt preces sērijas numuru vai citu svarīgu informāciju, kas nepieciešama preces identifikācijai.

 

Preču atgriešanas procedūra

Ja ir iemesli, kāpēc iegādātā prece nav piemērota, pircējam ir tiesības to atgriezt pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

Ja pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez defektiem, viņam ir jāapmaksā piegādes izmaksas par preču atgriešanu mums.

Atgriežamajai precei jābūt nelietotai un oriģinālajā iepakojumā, izņemot vakuuma caurspīdīgo iepakojumu.

Visām rūpnīcas uzlīmēm, ieskaitot sērijas numuru, jābūt uz izstrādājuma un/vai tā iepakojuma.

Ja pircējam tika pārdota neatbilstošas ​​kvalitātes nepārtikas prece un pārdevējs ar pircēju nav pārrunājis tās trūkumus, pircējam ir tiesības pieprasīt no pārdevēja:

 • aizstāt neatbilstošas ​​kvalitātes preci ar piemērotas kvalitātes preci;
 • attiecīgi samazināt preces cenu;
 • saprātīgā termiņā bez maksas novērst preces defektus;
 • atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja pārdevējs tos nenovērsa saprātīgā termiņā, patērētājs defektus novērsa pats vai ar trešo personu palīdzību;
 • vienpusēji lauzt pirkuma līgumu un pieprasīt atdot par preci samaksāto naudu.

 

Preces tiek apmainītas vai atdotas pirkuma vietā vai citā pārdevēja norādītā pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā norāda preces trūkumus. Iesniegumam pievienots kases aparāta čeks vai pirkšanas-pārdošanas čeks, vai cits dokuments, kas apliecina preču pirkšanu-pārdošanu no šī pārdevēja un garantijas dokuments (ja pārdotajai precei noteikts kvalitātes garantijas termiņš).

Ja pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no nepārtikas preču pārdošanas dienas to aizstāt ar analogu preci, ja vien pārdevējs nav noteikt ilgāku periodu.

Ja pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotas preces, pircējam ir tiesības noteiktajā termiņā preci atgriezt pārdevējam un atgūt par to samaksāto naudu.

Strīda gadījumā par preces izskata izmaiņām vai preces bojājumiem pārdevējam rakstiski jāvēršas Valsts nepārtikas preču inspekcijā un, saņemot no tās rakstiskos secinājumus, nekavējoties par to jāinformē pircējs.