Privātuma politika

Privātuma politika

1. Ievads

1.1 Mēs esam apņēmušies aizsargāt tiešsaistes veikala un pakalpojumu lietotāju privātumu.

1.2 Šī politika attiecas uz gadījumiem, kad mēs darbojamies kā datu pārzinis attiecībā uz mūsu vietnes apmeklētāju un pakalpojumu lietotāju personas datiem; citiem vārdiem sakot, ja mēs nosakām šo personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

1.3. Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Ciktāl šīs sīkdatnes nav absolūti nepieciešamas mūsu vietnes un pakalpojumu nodrošināšanai, mēs lūgsim jūs piekrist sīkdatņu izmantošanai, kad pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni.

1.4. Mūsu vietnē ir iekļauti privātuma kontroles pasākumi, kas ietekmē to, kā mēs apstrādāsim jūsu personas datus. Izmantojot privātuma vadīklas, jūs varat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus un ierobežot savas informācijas publicēšanu.

1.5. Šajā politikā "mēs", "mums" un "mūsu" attiecas uz UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredīts

2.1 Šis dokuments tika izveidots, izmantojot SEQ Legal (https://seqlegal.com) veidni.

Jums ir jāsaglabā iepriekš minētais kredīts. Šī dokumenta izmantošana bez kredīta ir autortiesību pārkāpums. Tomēr jūs varat iegādāties no mums līdzvērtīgu dokumentu, kas neietver kredītu.

3. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

3.1. Šajā 3. sadaļā mēs esam norādījuši:

(a) vispārīgās personas datu kategorijas, kuras mēs varam apstrādāt;

(b) [personas datu gadījumā, ko mēs nesaņēmām tieši no jums, šo datu avots un konkrētas kategorijas];

(c) mērķi, kādos mēs varam apstrādāt personas datus;

(d) apstrādes juridiskie pamati.

3.2 Mēs varam apstrādāt datus par to, kā jūs lietojat mūsu vietni un pakalpojumus ("lietojuma dati"). Lietojuma dati var ietvert jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu, lapu skatījumus un vietnes navigācijas ceļus, kā arī informāciju par jūsu pakalpojuma lietošanas laiku, biežumu un modeli. Lietojuma datu avots ir mūsu analītikas izsekošanas sistēma. Šos lietošanas datus var apstrādāt, lai analizētu vietnes un pakalpojumu izmantošanu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu vietnes un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

3.3. Mēs varam apstrādāt jūsu konta datus ("konta datus"). Konta dati var ietvert jūsu vārdu un e-pasta adresi. Konta dati var tikt apstrādāti mūsu vietnes darbības, pakalpojumu sniegšanas, mūsu vietnes un pakalpojumu drošības nodrošināšanai, mūsu datu bāzu dublējumkopiju uzturēšanai un saziņai ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv) VAI līguma starp jums un mums izpilde un/vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.4 Mēs varam apstrādāt jūsu informāciju, kas iekļauta jūsu personīgajā profilā mūsu vietnē ("profila dati"). Profila datos var būt jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, profila attēli, dzimums, dzimšanas datums, attiecību statuss, intereses. un vaļasprieki, informācija par izglītību un nodarbinātības informācija. Profila datus var apstrādāt, lai nodrošinātu un uzraudzītu mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv) VAI līguma starp jums un mums izpilde un/vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.5 Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas tiek sniegti mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā (“pakalpojuma dati”). Pakalpojuma dati var tikt apstrādāti mūsu tīmekļa vietnes darbības, pakalpojumu sniegšanas, mūsu vietnes un pakalpojumu drošības nodrošināšanai, mūsu datu bāzu dublējumkopiju uzturēšanai un saziņai ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv) VAI līguma starp jums un mums izpilde un/vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.6 Mēs varam apstrādāt informāciju, ko ievietojat publicēšanai mūsu vietnē vai izmantojot mūsu pakalpojumus ("publicēšanas dati"). Publikācijas datus var apstrādāt, lai nodrošinātu šādu publicēšanu un administrētu mūsu vietni un pakalpojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv) VAI līguma starp jums un mums izpilde un/vai pasākumu veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu. līgums.

3.7 Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ietverta jebkurā vaicājumā, kuru mums iesniedzat par precēm un/vai pakalpojumiem ("pieprasījuma dati"). Pieprasījuma datus var apstrādāt, lai piedāvātu, mārketingu un pārdotu jums atbilstošas ​​preces un/vai pakalpojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana.

3.8. Mēs varam apstrādāt informāciju, kas attiecas uz mūsu klientu attiecībām, tostarp klientu kontaktinformāciju (“dati par klientu attiecībām”). Klientu attiecību dati var ietvert jūsu vārdu, jūsu kontaktinformāciju un informāciju, kas ietverta saziņā starp mums un jums vai jūsu darba devēju. Klientu attiecību datu avots esat jūs vai jūsu darba devējs. Klientu attiecību datus var apstrādāt, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem, sazinātos ar klientiem, saglabātu šīs saziņas ierakstus un reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus klientiem. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu klientu attiecību pareiza pārvaldība.

3.9 Mēs varam apstrādāt informāciju, kas saistīta ar darījumiem, tostarp preču un pakalpojumu pirkumiem, kurus jūs noslēdzat ar mums un/vai izmantojot mūsu vietni ("darījuma dati"). Darījuma dati var ietvert jūsu kontaktinformāciju, jūsu kartes informāciju un darījumu informāciju. Darījuma datus var apstrādāt, lai piegādātu iegādātās preces un sniegtu pakalpojumus un veiktu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma starp jums un mums izpilde un/vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu un mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv).

3.10. Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs mums sniedzat, lai abonētu mūsu e-pasta paziņojumus un/vai biļetenus ("paziņojumu dati"). Paziņojumu dati var tikt apstrādāti, lai nosūtītu jums attiecīgos paziņojumus un/vai biļetenus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI līguma starp jums un mums izpilde un/vai pasākumu veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.11. Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ietverta vai ir saistīta ar jebkuru saziņu, kuru jūs mums nosūtāt (“korespondences dati”). Korespondences dati var ietvert saziņas saturu un metadatus, kas saistīti ar saziņu. Mūsu vietne ģenerēs metadatus, kas saistīti ar saziņu, kas veikta, izmantojot vietnes saziņas veidlapas. Korespondences datus var apstrādāt, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv).

3.12 Mēs varam apstrādāt jebkurus jūsu personas datus, kas norādīti šajā politikā, ja tas ir nepieciešams, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, gan tiesas procesā, gan administratīvā vai ārpustiesas procedūrā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un aizstāvēšana.

3.13 Mēs varam apstrādāt jebkuru no šajā polisē norādītajiem jūsu personas datiem, ja tas ir nepieciešams, lai iegūtu vai uzturētu apdrošināšanas segumu, pārvaldītu riskus vai saņemtu profesionālu padomu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.lv).

3.14 Papildus konkrētajiem mērķiem, kādiem mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas norādīti šajā 3. sadaļā, mēs varam apstrādāt arī jebkurus jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kas uz mums attiecas, vai lai aizsargātu savas vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses.

3.15 Lūdzu, nesniedziet mums nevienas citas personas personas datus, ja vien mēs to neaicinām.

4. Jūsu personas datu sniegšana citiem

4.1 Mēs varam izpaust jūsu personas datus jebkuram mūsu uzņēmumu grupas loceklim (tas nozīmē mūsu meitasuzņēmumiem, mūsu gala kontrolakciju sabiedrībai un visiem tās meitasuzņēmumiem), ciktāl tas ir saprātīgi nepieciešams šajā politikā izklāstītajiem mērķiem un juridiskajiem pamatiem. Informāciju par mūsu uzņēmumu grupu var atrast https://esaunashop.lv/lv/par-mums

4.2 Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un/vai profesionāliem konsultantiem, ciktāl tas ir saprātīgi nepieciešams, lai iegūtu vai uzturētu apdrošināšanas segumu, pārvaldītu riskus, saņemtu profesionālu padomu vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības neatkarīgi no tā, vai tas ir nepieciešams tiesā. procesā vai administratīvā vai ārpustiesas procesā.

4.3 Mēs varam izpaust "norādīt personas datu kategoriju vai kategorijas" saviem piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams pasūtījuma pabeigšanai.

4.4 Finanšu darījumus, kas saistīti ar mūsu vietni un pakalpojumiem, VAI var veikt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Mēs kopīgosim darījumu datus ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai apstrādātu jūsu maksājumus, atmaksātu šos maksājumus un izskatītu sūdzības un vaicājumus saistībā ar šādiem maksājumiem un atmaksām.

4.5 Mēs varam izpaust jūsu pieprasījuma datus vienam vai vairākiem atlasītajiem trešo pušu preču un pakalpojumu piegādātājiem, kas norādīti mūsu vietnē, lai viņi varētu sazināties ar jums, lai viņi varētu piedāvāt, tirgot un pārdot jums attiecīgās preces un/vai pakalpojumus. Katra šāda trešā puse darbosies kā datu pārzinis saistībā ar pieprasījuma datiem, ko mēs tai sniedzam; un, sazinoties ar jums, katra šāda trešā puse jums iesniegs savas privātuma politikas kopiju, kas regulēs, kā šī trešā puse izmanto jūsu personas datus.

4.6. Papildus konkrētajai personas datu izpaušanai, kas noteikta šajā 4. sadaļā, mēs varam izpaust jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas mums ir pakļauts, vai lai aizsargātu jūsu svarīgās intereses vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai gan tiesas procesā, gan administratīvā vai ārpustiesas procedūrā.

5. Personas datu saglabāšana un dzēšana

5.1. Šajā 5. sadaļā ir izklāstītas mūsu datu saglabāšanas politikas un procedūra, kas ir izstrādāta, lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs izpildām mūsu juridiskās saistības attiecībā uz personas datu saglabāšanu un dzēšanu.

5.2 Personas dati, ko mēs apstrādājam jebkuram mērķim vai mērķiem, netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim nolūkam vai mērķiem.

5.3 Mēs saglabāsim jūsu personas datus šādi:

(a) Personas datu kategorija vai kategorijas tiks saglabātas vismaz 10 darba dienas pēc tam un ne ilgāk kā 3 gadus.

5.4 Dažos gadījumos mums nav iespējams iepriekš norādīt, cik ilgi jūsu personas dati tiks saglabāti. Šādos gadījumos mēs noteiksim glabāšanas periodu, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

(a) personas datu kategorijas glabāšanas periods tiks noteikts, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem.

5.5. Neatkarīgi no citiem šīs 6. sadaļas noteikumiem mēs varam saglabāt jūsu personas datus, ja šāda saglabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas mums ir pakļauts, vai lai aizsargātu jūsu vai citas fiziskas personas vitāli svarīgās intereses.

6. Grozījumi

6.1. Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo politiku, publicējot jaunu versiju mūsu vietnē.

6.2. Laiku pa laikam pārbaudiet šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat apmierināts ar visām šīs politikas izmaiņām.

6.3. Mēs varam VAI informēsim jūs par izmaiņām VAI būtiskām izmaiņām šajā politikā pa e-pastu vai izmantojot mūsu tīmekļa vietnes privātās ziņojumapmaiņas sistēmu.

7. Jūsu tiesības

7.1. Šajā 7. sadaļā mēs esam apkopojuši tiesības, kas jums ir saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Dažas tiesības ir sarežģītas, un ne visa informācija ir iekļauta mūsu kopsavilkumos. Tādēļ jums ir jāizlasa attiecīgie tiesību akti un regulatīvo iestāžu norādījumi, lai iegūtu pilnīgu skaidrojumu par šīm tiesībām.

7.2. Jūsu galvenās tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu ir:

(a) piekļuves tiesības;

(b) tiesības uz labojumu;

(c) tiesības uz dzēšanu;

(d) tiesības ierobežot apstrādi;

(e) tiesības iebilst pret apstrādi;

(f) tiesības uz datu pārnesamību;

(g) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; un

(h) tiesības atsaukt piekrišanu.

7.3. Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja mēs to darām, piekļuvi personas datiem, kā arī noteiktu papildu informāciju. Šī papildu informācija ietver informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Ja citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs jums piegādāsim jūsu personas datu kopiju. Pirmais eksemplārs tiks nodrošināts bez maksas, bet par papildu eksemplāriem var tikt piemērota saprātīga samaksa.

7.4. Jums ir tiesības uz visu neprecīzo jūsu personas datu labošanu un, ņemot vērā apstrādes mērķus, uz visu nepilnīgo jūsu personas datu papildināšanu.

7.5 Dažos gadījumos jums ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās dzēst savus personas datus. Šie apstākļi ietver: personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; jūs atsaucat piekrišanu apstrādei, kuras pamatā ir piekrišana; jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar noteiktiem piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem; apstrāde notiek tiešā mārketinga nolūkos; un personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Tomēr pastāv izņēmumi attiecībā uz tiesībām uz dzēšanu. Vispārējie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama: vārda un informācijas brīvības tiesību īstenošanai; par juridiska pienākuma izpildi; vai juridisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

7.6 Dažos gadījumos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Šie apstākļi ir: jūs apstrīdat personas datu pareizību; apstrāde ir nelikumīga, bet jūs iebilstat pret dzēšanu; mums vairs nav vajadzīgi personas dati mūsu apstrādes nolūkos, bet jums ir nepieciešami personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; un jūs esat iebildis pret apstrādi, gaidot šī iebilduma pārbaudi. Ja apstrāde ir ierobežota uz šī pamata, mēs varam turpināt glabāt jūsu personas datus. Tomēr mēs to apstrādāsim tikai citādi: ar jūsu piekrišanu; juridisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai; citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai; vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

7.7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, bet tikai tiktāl, ciktāl apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama: lai izpildītu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs vai jebkādu mums piešķirtu oficiālu pilnvaru īstenošanā; vai mūsu vai trešās puses likumīgo interešu mērķiem. Ja jūs izteiksiet šādu iebildumu, mēs pārtrauksim personas informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši likumīgi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde ir paredzēta juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

7.8. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (tostarp profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja izteiksiet šādu iebildumu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7.9. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi zinātniskās vai vēsturiskās izpētes vai statistikas nolūkos, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interešu dēļ.

7.10 Ciktāl mūsu veiktās jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

(a) piekrišana; vai

(b) ka apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā esat puse, vai lai pēc jūsu pieprasījuma veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas, un šāda apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Tomēr šīs tiesības nepiemēro, ja tās nelabvēlīgi ietekmētu citu personu tiesības un brīvības.

7.11. Ja uzskatāt, ka jūsu personas informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumus, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par datu aizsardzību. Jūs varat to darīt ES dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta.

7.12. Ja jūsu personas informācijas apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Izstāšanās neietekmēs apstrādes likumību pirms atsaukšanas.

7.13. Papildus citām šajā 8. sadaļā norādītajām metodēm varat izmantot jebkuras savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, rakstiski paziņojot mums.

8. Par "cookies"

8.1. "cookies" ir fails, kas satur identifikatoru (burtu un ciparu virkni), ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un saglabā pārlūkprogramma. Pēc tam identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa servera lapu.

8.2. "cookies" var būt "pastāvīgie sīkfaili" vai "sesijas cookies": "pastāvīgo cookies" saglabās tīmekļa pārlūkprogramma un tas būs derīgs līdz noteiktajam derīguma termiņam, ja vien lietotājs tos neizdzēsīs pirms derīguma termiņa beigām; no otras puses, "sesijas cookies" beigsies lietotāja sesijas beigās, kad tīmekļa pārlūkprogramma tiks aizvērta.

8.3 "cookies" parasti nesatur nekādu informāciju, kas personīgi identificē lietotāju, taču mūsu glabātā personas informācija par jums var būt saistīta ar informāciju, kas tiek glabāta un iegūta no "cookies".

9. "cookies", kuras mēs izmantojam

9.1 Mēs izmantojam "cookies" šādiem nolūkiem:

(a) autentifikācija — mēs izmantojam "cookies", lai identificētu jūs, kad apmeklējat mūsu vietni un pārvietojaties.

(b) statuss — mēs izmantojam "cookies", lai palīdzētu mums noteikt, vai esat pieteicies mūsu vietnē.

(c) personalizācija – mēs izmantojam "cookies", lai saglabātu informāciju par jūsu vēlmēm un personalizētu vietni.

(d) drošība — mēs izmantojam "cookies" kā drošības pasākumu elementu, ko izmanto, lai aizsargātu lietotāju kontus, tostarp novērstu pieteikšanās akreditācijas datu krāpniecisku izmantošanu un aizsargātu mūsu vietni un pakalpojumus kopumā.

(e) reklāma – mēs izmantojam "cookies", lai palīdzētu mums parādīt reklāmas, kas būs piemērotas jums.

(f) analīze – mēs izmantojam "cookies", lai palīdzētu mums analizēt mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu un veiktspēju.

(g) "cookies" piekrišana — mēs izmantojam "cookies", lai saglabātu jūsu preferences saistībā ar "cookies" lietošanu vispārīgākā nozīmē.

10. "cookies", ko izmanto mūsu pakalpojumu sniedzēji

10.1 Mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto "cookies", un šīs "cookies" var tikt saglabātas jūsu datorā, kad apmeklējat mūsu vietni.

10.2. Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. "Google Analytics" apkopo informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot "cookies". Apkopotā informācija saistībā ar mūsu vietni tiek izmantota, lai izveidotu pārskatus par mūsu vietnes izmantošanu. Google konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3. Mēs savā tīmekļa vietnē publicējam uz interesēm balstītas "Google AdSense" reklāmas. Google tos ir pielāgojis, lai atspoguļotu jūsu intereses. Lai noteiktu jūsu intereses, Google izsekos jūsu rīcību mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs visā tīmeklī, izmantojot "cookies". Vai arī Mēs savā vietnē publicējam "Google AdSense" sludinājumus. Lai noteiktu jūsu intereses, Google izsekos jūsu rīcību mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs visā tīmeklī, izmantojot "cookies". Šī uzvedības izsekošana ļauj Google pielāgot reklāmas, ko redzat citās vietnēs, lai atspoguļotu jūsu intereses (taču mēs savā vietnē nepublicējam uz interesēm balstītas reklāmas). Varat skatīt, dzēst vai pievienot ar savu pārlūkprogrammu saistītās interešu kategorijas, apmeklējot vietni https://adssettings.google.com. Varat arī atteikties no "AdSense" partneru tīkla "cookies", izmantojot šos iestatījumus vai izmantojot Tīkla reklamēšanas iniciatīvas "vairāku cookies" atteikšanās mehānismu vietnē http://optout.networkadvertising.org. Tomēr šie atteikšanās mehānismi paši izmanto "cookies", un, ja notīrīsiet "cookies" no pārlūkprogrammas, atteikšanās netiks saglabāta. Lai nodrošinātu, ka konkrētai pārlūkprogrammai tiek saglabāta atteikšanās, varat apsvērt iespēju izmantot Google pārlūkprogrammas spraudņus, kas pieejami vietnē https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. "cookies" pārvaldība

11.1 Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj jums atteikties pieņemt "cookies" un dzēst "cookies". Metodes, kā to izdarīt, dažādās pārlūkprogrammās un dažādās versijās atšķiras. Tomēr jūs varat iegūt jaunāko informāciju par cookies bloķēšanu un dzēšanu, izmantojot šīs saites:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2. Visu sīkfailu bloķēšana negatīvi ietekmēs daudzu vietņu lietojamību.

11.3 Ja jūs bloķēsit sīkfailus, jūs nevarēsit izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

12. Mūsu informācija

12.1 Šī vietne pieder un to pārvalda UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Mēs esam reģistrēti Sandėlių g. 28, Klaipēda, Lietuva, ar reģistrācijas numuru 303170822, un mūsu juridiskā adrese ir Sandėlių g. 28, Klaipēda, Lietuva.

12.3. Mūsu galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Sandėlių g. 28, Klaipēda, Lietuva.

12.4 Jūs varat sazināties ar mums:

(a) pa pastu uz iepriekš norādīto pasta adresi;

(b) izmantojot mūsu tīmekļa vietnes saziņas veidlapu;

(c) pa tālruni: +370 609 14143

(d) pa e-pastu: [email protected]