Privātuma politika

Privātuma politika

1.      Ievads

1.1    Mēs esam apņēmušies aizsargāt tiešsaistes veikalu un pakalpojumu lietotāju privātumu.

1.2    Šī politika attiecas uz gadījumiem, kad mēs darbojamies kā datu pārzinis attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju un pakalpojumu lietotāju personas datiem; citiem vārdiem sakot, ja mēs nosakām šo personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

1.3    Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Ciktāl šīs sīkdatnes nav absolūti nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu sniegšanai, mēs lūgsim jūs piekrist sīkdatņu izmantošanai, kad pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni.

1.4    Mūsu vietnē ir iekļauta privātuma kontrole, kas ietekmē jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot privātuma kontroli, jūs varat saņemt tieša mārketinga paziņojumus un ierobežot savas informācijas publicēšanu. Privātuma kontrolei varat piekļūt, izmantojot [URL].

1.5    Šajā politikā, "mēs", "mums" un "mūsu" atsaukties uzUAB Poilsio sprendimai. Papildinformāciju par mums skatīt 13. sadaļā.

2.      Kredīts

2.1    Šis dokuments tika izveidots, izmantojot veidni no SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Jums jāsaglabā iepriekš minētais kredīts. Šī dokumenta izmantošana bez kredīta ir autortiesību pārkāpums. Tomēr jūs varat iegādāties no mums līdzvērtīgu dokumentu, kurā nav ietverts kredīts.

3.      Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

3.1    Šajā 3. iedaļā mēs esam izklāstījuši:

(a)   personas datu vispārīgās kategorijas, kuras mēs varam apstrādāt;

(b)    [personas datu gadījumā, kurus mēs tieši neiegūtām no jums, šo datu avotu un īpašās kategorijas];

(c)    mērķi, kādiem mēs varam apstrādāt personas datus; un

(d)    apstrādes juridisko pamatu.

3.2    Mēs varam apstrādāt datus par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni un pakalpojumus ("lietošanas dati"). Dati par lietošanu var ietvert jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu, lappušu skatus un vietnes navigācijas ceļus, kā arī informāciju par jūsu pakalpojuma lietošanas laiku, biežumu un modeli. Lietošanas datu avots ir mūsu analītikas izsekošanas sistēma. Šos lietošanas datus var apstrādāt vietnes un pakalpojumu izmantošanas analīzei. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu vietnes un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

3.3    Mēs varam apstrādāt jūsu konta datus ("konta dati"). Konta datos var būt ietverts jūsu vārds un e-pasta adrese. Konta datus var apstrādāt, lai darbotos mūsu vietne, sniegtu mūsu pakalpojumus, nodrošinātu mūsu vietnes un pakalpojumu drošību, uzturētu mūsu datu bāzu dublējumus un sazinātos ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses ( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com)  VAI līguma starp jums un mums izpildīšana un / vai pēc jūsu pieprasījuma veikšana, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.4    Mēs varam apstrādāt jūsu informāciju, kas iekļauta jūsu personīgajā profilā mūsu vietnē ("profila dati"). Profila datos var ietilpt jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, profila attēli, dzimums, dzimšanas datums, attiecību statuss, intereses un vaļasprieki, izglītības informācija un nodarbinātības informācija. Profila datus var apstrādāt, lai iespējotu un uzraudzītu mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com)   VAI līguma izpildīšana starp jums un mums un / vai pēc jūsu pieprasījuma darbību veikšana, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.5    Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas tiek sniegti mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā ("pakalpojumu dati"). Pakalpojuma dati var ietvert norādiet datus. Pakalpojumu dati var tikt apstrādāti mūsu vietnes darbības nolūkos, mūsu pakalpojumu sniegšanai, mūsu vietnes un pakalpojumu drošības nodrošināšanai, mūsu datu bāzu dublējumu uzturēšanai un saziņai ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses ( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) VAI līguma starp jums un mums izpildīšana un / vai pēc jūsu pieprasījuma veikšana, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.6    Mēs varam apstrādāt informāciju, kuru jūs ievietojat publicēšanai mūsu vietnē vai izmantojot mūsu pakalpojumus ("publikācijas dati"). Publikācijas datus var apstrādāt, lai nodrošinātu šādu publicēšanu un administrētu mūsu vietni un pakalpojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti ( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com)  VAI līguma starp jums un mums izpildīšana un / vai pēc jūsu pieprasījuma veikšana, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.7    Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ietverta visos pieprasījumos, kurus jūs mums iesniedzat par precēm un / vai pakalpojumiem ("izmeklēšanas dati"). Izmeklēšanas datus var apstrādāt, lai jums piedāvātu, tirgotu un pārdotu attiecīgas preces un / vai pakalpojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana.

3.8    Mēs varam apstrādāt informāciju, kas attiecas uz mūsu attiecībām ar klientiem, ieskaitot klientu kontaktinformāciju ("klientu attiecību dati"). Klientu attiecību dati var ietvert jūsu vārdu, jūsu kontaktinformāciju un informāciju, kas atrodas saziņā starp mums un jūs vai jūsu darba devēju. Klientu attiecību datu avots ir jūs vai jūsu darba devējs. Klientu attiecību datus var apstrādāt, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem, sazinātos ar klientiem, saglabātu šo saziņu un reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus klientiem. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu klientu attiecību pareiza pārvaldība.

3.9    Mēs varam apstrādāt informāciju, kas attiecas uz darījumiem, ieskaitot preču un pakalpojumu pirkumus, kurus jūs noslēdzat ar mums un / vai caur mūsu vietni ("darījuma dati"). Darījuma dati var ietvert jūsu kontaktinformāciju, informāciju par karti un darījumu informāciju. Darījuma datus var apstrādāt, lai piegādātu iegādātās preces un pakalpojumus un kārtotu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma starp jums un mums izpilde un / vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma šāda līguma noslēgšanai un mūsu likumīgajām interesēm ( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com).

3.10  Mēs varam apstrādāt informāciju, kuru jūs mums sniedzat, lai abonētu mūsu e-pasta paziņojumus un / vai biļetenus ("paziņojuma dati"). Paziņojumu datus var apstrādāt, lai nosūtītu jums attiecīgus paziņojumus un / vai biļetenus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana VAI līguma izpildīšana starp jums un mums un / vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma šāda līguma noslēgšanai.

3.11  Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ietverta vai attiecas uz jebkuru saziņu, kuru jūs mums sūtāt ("korespondences dati"). Korespondences dati var ietvert komunikācijas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Mūsu vietne ģenerēs metadatus, kas saistīti ar saziņu, kas veikta, izmantojot vietnes kontaktformas. Korespondences datus var apstrādāt, lai sazinātos ar jums un lietotu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, ( UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com).

3.12  Mēs varam apstrādāt visus jūsu personas datus, kas identificēti šajā politikā, ja tie ir nepieciešami juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, gan tiesas procesā, gan administratīvā vai ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un aizstāvēšana.

3.14  Mēs varam apstrādāt visus jūsu personas datus, kas identificēti šajā politikā, ja tas ir nepieciešams apdrošināšanas seguma iegūšanai vai uzturēšanai, risku pārvaldīšanai vai profesionālu padomu saņemšanai. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) .

3.15  Papildus konkrētajiem mērķiem, kādiem mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā noteikts šajā 3. iedaļā, mēs varam arī apstrādāt jebkurus jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kuras mums ir pakļautas, vai lai aizsargātu savas vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses.

3.16  Lūdzu, nesniedziet mums citas personas personas datus, ja vien mēs jums to nelūdzam.

4.      Jūsu personas datu nodošana citiem

4.1    Mēs varam atklāt jūsu personas datus jebkuram mūsu uzņēmumu grupas loceklim (tas nozīmē mūsu meitasuzņēmumus, mūsu galīgo holdinga sabiedrību un visus tās meitasuzņēmumus), ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams mērķiem un uz juridiskā pamata, kas noteikts šajā politikā. Informācija par mūsu uzņēmumu grupu ir atrodama vietnē esaunashop.lv/about-us

4.2    Mēs varam atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un / vai profesionāliem konsultantiem, ciktāl tas ir pamatoti vajadzīgs apdrošināšanas seguma iegūšanai vai uzturēšanai, risku pārvaldīšanai, profesionālu padomu iegūšanai vai juridisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā. vai administratīvā vai ārpustiesas kārtībā.

4.3    Mēs varam atklāt norādīt personas datu kategoriju vai kategorijas mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams pasūtījuma pabeigšanai.

4.4    Ar mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumiem saistītus finanšu darījumus VAI VAI var veikt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji (Bank Luminor, Paysera, Paypal, Opay). Mēs koplietosim datus par darījumiem ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams jūsu maksājumu apstrādei, šādu maksājumu atmaksai un sūdzību un jautājumu izskatīšanai saistībā ar šādiem maksājumiem un atmaksām.

4.5    Mēs varam atklāt jūsu izmeklēšanas datus vienam vai vairākiem izraudzītajiem trešo personu preču un pakalpojumu piegādātājiem, kas identificēti mūsu tīmekļa vietnē, lai ļautu viņiem sazināties ar jums, lai viņi varētu piedāvāt, pārdot un pārdot jums atbilstošas preces un / vai pakalpojumus. . Katra šāda trešā puse darbosies kā datu kontrolieris attiecībā uz pieprasījuma datiem, kurus mēs tai piegādājam; un, sazinoties ar jums, katra trešā puse jums piegādās savas privātuma politikas kopiju, kas noteiks, kā šī trešā puse izmanto jūsu personas datus.

4.6    Papildus īpašai personas datu izpaušanai, kas noteikta šajā 4. iedaļā, mēs varam atklāt jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kuri mums ir pakļauti, vai lai aizsargātu jūsu dzīvībai svarīgās intereses vai citas fiziskas personas intereses. Mēs varam atklāt arī jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības, tiesvedībā vai administratīvā, vai ārpustiesas kārtībā.

5.      Personas datu saglabāšana un dzēšana

5.1    Šajā 5. iedaļā ir izklāstīta mūsu datu saglabāšanas politika un procedūra, kas izstrādāta, lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs ievērojam savus juridiskos pienākumus attiecībā uz personas datu saglabāšanu un dzēšanu.

5.2    Personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram mērķim vai mērķiem, netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir vajadzīgs šim mērķim vai šiem mērķiem.

5.3    Mēs glabāsim jūsu personiskos datus šādā veidā:

(a)    Personas datu kategorija vai kategorijas tiks saglabātas vismaz 10 darba dienas pēc un ilgākais 3 gadi .

5.4    Dažos gadījumos mums nav iespējams iepriekš noteikt laika periodus, kādos jūsu personas dati tiks saglabāti. Šādos gadījumos mēs noteiksim saglabāšanas periodu, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

(a)    personas datu kategorijas saglabāšanas periods tiks noteikts, pamatojoties uz norādiet kritērijus .

5.5    Neatkarīgi no citiem šīs 6. iedaļas noteikumiem, mēs varam glabāt jūsu personas datus, ja šāda glabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kuri mums ir pakļauti, vai lai aizsargātu jūsu vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses.

6.      Grozījumi

6.1    Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šo politiku, publicējot jaunu versiju mūsu vietnē.

6.2    Jums vajadzētu laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, vai esat apmierināts ar visām šīs politikas izmaiņām.

6.3    Mēs, iespējams, VAI paziņosim jums par izmaiņām VAI būtiskām šīs politikas izmaiņām, izmantojot e-pastu vai izmantojot privātu ziņojumapmaiņas sistēmu mūsu vietnē.

7.      Jūsu tiesības

7.1    Šajā 7. sadaļā mēs esam apkopojuši tiesības, kas jums ir piešķirtas saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Dažas no tiesībām ir sarežģītas, un ne visas detaļas ir iekļautas mūsu kopsavilkumos. Attiecīgi, lai iegūtu pilnīgu šo tiesību skaidrojumu, jums jāizlasa attiecīgie likumi un pārvaldes iestāžu norādījumi.

Šajā 7. sadaļā mēs esam apkopojuši tiesības, kas jums ir piešķirtas saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Dažas no tiesībām ir sarežģītas, un ne visas detaļas ir iekļautas mūsu kopsavilkumos. Attiecīgi, lai iegūtu pilnīgu šo tiesību skaidrojumu, jums jāizlasa attiecīgie likumi un pārvaldes iestāžu norādījumi.

 

7.2    Jūsu galvenās tiesības, kas noteiktas datu aizsardzības likumos, ir:

(a)    piekļuves tiesības;

(b)    tiesības uz labošanu;

(c)    tiesības dzēst;

(d)    tiesības ierobežot apstrādi;

(e)    tiesības iebilst pret apstrādi;

(f)    tiesības uz datu pārnesamību;

(g)    tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; un

(h)    tiesības atsaukt piekrišanu.

7.3    Jums ir tiesības uz apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus vai ne, un tur, kur mēs to darām, piekļuvi personas datiem kopā ar noteiktu papildu informāciju. Šajā papildu informācijā ietilpst informācija par apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Ja netiks skartas citu personu tiesības un brīvības, mēs jums piegādāsim jūsu personas datu kopiju. Pirmais eksemplārs tiks piegādāts bez maksas, bet par papildu kopijām var tikt piemērota saprātīga maksa. Personīgajiem datiem varat piekļūt, apmeklējot vietni [URL] , kad esat pieteicies mūsu vietnē.

7.4    Jums ir tiesības uz kļūdainu personas datu labošanu un, ņemot vērā apstrādes mērķus, visus nepilnīgos personas datus par jums.

7.5    Dažos gadījumos jums ir tiesības bez liekas kavēšanās izdzēst savus personas datus. Šie apstākļi ietver: personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti; jūs atsaucat piekrišanu apstrādei, kuras pamatā ir piekrišana; jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar noteiktiem piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumiem; apstrāde ir paredzēta tiešā mārketinga mērķiem; un personas dati ir nelikumīgi apstrādāti. Tomēr ir tiesības uz dzēšanu. Vispārējie izņēmumi ietver, ja apstrāde ir nepieciešama: lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību; par juridisko saistību izpildi; vai juridisko prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

7.6    Dažos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Šie apstākļi ir: jūs apstrīdējat personas datu pareizību; apstrāde ir nelikumīga, bet jūs iebilstat pret dzēšanu; Personas dati mūsu apstrādes vajadzībām vairs nav nepieciešami, bet jums ir nepieciešami personas dati, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības; un jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts šis iebildums. Ja apstrāde uz šī pamata ir ierobežota, mēs varam turpināt glabāt jūsu personas datus. Tomēr mēs to apstrādāsim tikai citādi: ar jūsu piekrišanu; juridisko prasību izvirzīšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai; citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai; vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

7.7    Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, bet tikai tiktāl, ciktāl apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama: uzdevuma veikšanai, kas tiek veikts attiecīgajā valstī. sabiedrības interesēs vai jebkuras mums uzticētas oficiālas varas īstenošanā; vai mūsu vai trešās personas īstenoto likumīgo interešu mērķiem. Ja jūs izteiksit šādu iebildumu, mēs pārtrauksim apstrādāt personisko informāciju, ja vien mēs nevarēsim pierādīt pārliecinošus likumīgus apstrādes pamatus, kas ir pretrunā ar jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir paredzēta, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības. < / p>

7.8    Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja jūs izteiksit šādu iebildumu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7.9    Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi zinātniskas vai vēsturiskas izpētes vai statistikas vajadzībām tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma veikšanai, kas tiek veikts sabiedrības interešu dēļ.

7.10  Ciktāl jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

(a)    piekrišana; vai

(b)    apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā esat līgumslēdzējs, vai lai pirms līguma noslēgšanas veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma, un šāda apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Tomēr šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad tās nelabvēlīgi ietekmētu citu tiesības un brīvības.

7.11  Ja uzskatāt, ka mūsu personas informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumus, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par datu aizsardzību. Jūs to varat darīt ES dalībvalstī, kurā esat pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta.

7.12  Ciktāl jūsu personiskās informācijas apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Pirms atsaukšanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību.

7.13  Jūs varat izmantot visas savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, rakstiski paziņojot mums VAI ar metodēm , papildus citām metodēm, kas norādītas šajā 8. sadaļā.

8.      Par sīkdatnēm

8.1    Sīkfails ir fails, kas satur identifikatoru (burtu un ciparu virkni), kuru Web serveris nosūta uz tīmekļa pārlūkprogrammu un kuru glabā pārlūks. Pēc tam identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu no servera.

8.2    Sīkdatnes var būt vai nu "noturīgs" cepumi vai "sesija" sīkdatnes: noturīgu sīkdatni saglabās tīmekļa pārlūks, un tā būs derīga līdz noteiktajam derīguma termiņam, ja vien lietotājs to neizdzēsīs pirms derīguma termiņa beigām; no otras puses, sesijas sīkdatne zaudē spēku lietotāja sesijas beigās, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

8.3    Sīkdatnēs parasti nav nekādas informācijas, kas personīgi identificē lietotāju, bet personiskā informācija, ko mēs par jums glabājam, var būt saistīta ar informāciju, kas tiek glabāta sīkdatnēs un iegūta no tām.

9.      Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam

9.1    Mēs izmantojam sīkfailus šādiem mērķiem:

(a)    autentifikācija - mēs izmantojam sīkfailus, lai identificētu jūs, kad apmeklējat mūsu vietni un kā jūs pārvietojaties mūsu.

(b)    statuss - mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu mums noteikt, vai esat pieteicies mūsu vietnē.

(c)    personalizācija - mēs izmantojam sīkdatnes, lai saglabātu informāciju par jūsu vēlmēm un personalizētu vietni.

(d)    drošība - mēs izmantojam sīkfailus kā drošības pasākumu elementu, ko izmanto, lai aizsargātu lietotāju kontus, tostarp novērstu pieteikšanās akreditācijas datu krāpniecisku izmantošanu, kā arī lai kopumā aizsargātu mūsu vietni un pakalpojumus.

(e)    reklāma - mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu mums parādīt reklāmas, kas jums būs aktuālas.

(f)    analīze - mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu mums analizēt mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu un darbību.

(g)    sīkdatņu piekrišana - mēs izmantojam sīkdatnes, lai saglabātu jūsu preferences saistībā ar sīkdatņu izmantošanu vispārīgāk.

10.    Sīkdatnes, kuras izmanto mūsu pakalpojumu sniedzēji

10.1  Mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes, un šīs sīkdatnes, iespējams, tiek glabātas jūsu datorā, kad jūs apmeklējat mūsu vietni.

10.2  Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. Google Analytics apkopo informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot sīkfailus. Apkopotā informācija, kas attiecas uz mūsu vietni, tiek izmantota, lai izveidotu pārskatus par mūsu vietnes izmantošanu. Google konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.google.com/policies/privacy/ .

10.3  Mēs savā vietnē publicējam Google AdSense interešu reklāmas. Tos Google ir pielāgojis, lai atspoguļotu jūsu intereses. Lai noteiktu jūsu intereses, Google, izmantojot sīkfailus, izsekos jūsu uzvedību mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs. VAI mēs savā vietnē publicējam Google AdSense sludinājumus. Lai noteiktu jūsu intereses, Google, izmantojot sīkfailus, izsekos jūsu uzvedību mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs. Šī uzvedības izsekošana ļauj Google pielāgot reklāmas, kuras redzat citās vietnēs, lai atspoguļotu jūsu intereses (bet mēs savā vietnē nepublicējam uz interesēm balstītus sludinājumus). Varat skatīt, izdzēst vai pievienot interešu kategorijas, kas saistītas ar jūsu pārlūkprogrammu, apmeklējot vietni https://adssettings.google.com . Varat arī atteikties no AdSense partneru tīkla sīkfaila, izmantojot šos iestatījumus vai izmantojot tīkla reklamēšanas iniciatīvas vairāku sīkfailu atteikšanās mehānismu vietnē: http: // optout .networkadvertising.org . Tomēr šie atteikšanās mehānismi paši izmanto sīkdatnes, un, ja jūs no pārlūka izdzēsīsit sīkfailus, jūsu atteikšanās netiks saglabāta. Lai nodrošinātu atteikšanās iespēju attiecībā uz konkrētu pārlūku, ieteicams apsvērt iespēju izmantot Google pārlūka spraudņus, kas pieejami vietnē https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

11.    Sīkfailu pārvaldība

11.1  Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj atteikties pieņemt sīkfailus un izdzēst sīkfailus. To izdarīšanas metodes dažādās pārlūkprogrammās un dažādās versijās ir atšķirīgas. Tomēr jūs varat iegūt atjauninātu informāciju par sīkfailu bloķēšanu un dzēšanu, izmantojot šīs saites:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); un

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2  Visu sīkfailu bloķēšana negatīvi ietekmēs daudzu vietņu lietojamību.

11.3  Ja bloķēsit sīkfailus, jūs nevarēsit izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

12.    Mūsu informācija

12.1  Šī vietne pieder un to pārvalda UAB Poilsio sprendimai.

12.2  Mēs esam reģistrējušies  Agluonos st. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Lietuva, ar reģistrācijas numuru 303170822, un mūsu juridiskā adrese ir plkst Agluonos st. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Lietuva.

12.3  Mūsu galvenā uzņēmējdarbības vieta ir plkst liepų g. 54, Klaipėda.

12.4  Jūs varat sazināties ar mums:

(a)    pa pastu uz iepriekš norādīto pasta adresi;

(b)    izmantojot mūsu vietnes saziņas veidlapu;

(c)    pa tālruni pa kontaktinformācijas numuru, kas laiku pa laikam tiek publicēts mūsu vietnē;

(d)    pa e-pastu, izmantojot e-pasta adresi, kas laiku pa laikam tiek publicēta mūsu vietnē.

13.    Datu aizsardzības inspektors

13.1  Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija ir šāda: [email protected].