Virsmas dezinfekcijas līdzeklis, 5L

Produkta kods: 18971

Piegādes laiks (d.): 14-28

Uzmanību: dažu produktu piegāde šobrīd var aizkavēties, lūdzu, pirms pasūtījuma veikšanas sazinieties ar mums, lai uzzinātu precīzu produkta piegādes datumu.

Cena: 78.00€
Uzmanību: cena ir spēkā tikai, pērkot tiešsaistē!
Daudz:

Produkts ir šķidrums ar plašu baktericīdu un fungicīdu iedarbību, nogalinot grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas (ieskaitot tuberkulozes ierosinātāju), vīrusus (koronavīruss, HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV, MRSA, Herpex simplex).

Lietošana : izsmidzināt uz apstrādājamās virsmas (virsmai jābūt pilnībā pārklātai ar dezinfekcijas līdzekli), atstāt iedarboties 30 sekundes. Pēc tam nosusiniet virsmu.

Sastāvs : Denaturēts etanols (CA5 64-17-5) 74% (v / v) (aktīvā viela).

UZMANĪBU ! Flam. Liq 2: H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P102: Sargāt no bērniem. P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P233: Uzglabāt cieši noslēgtu, P403 P235: Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsā vietā. P501: iznīciniet saturu / konteineru saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par atkritumu apglabāšanu (Publikācija: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254)

Tehniskā informācija
Piegādes laiks (d.) 14-28